Animator czasu wolnego w turystyce

Dla kogo adresowany:
Kurs skierowany jest do osób pragnących w przyszłości podjąć pracę animatora czasu wolnego w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, resortach turystycznych.

Cel szkolenia:
Celem kursu jest przekazanie niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu:
– technik pozyskiwania uczestników zabawy,
– planowania i organizacji różnorodnych zajęć animacyjnych,
– tworzenia ciekawych ofert spędzania czasu wolnego dla różnorodnych środowisk oraz grup  wiekowych,
– samodzielnego prowadzenia zajęć animacyjnych.

Uczestnicy:
Studenci wszystkich kierunków KPU w Krośnie oraz  zainteresowani spoza uczelni ww. kursem.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Kurs zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne w pracy Animatora czasu wolnego.

Biorąc udział w kursie zyskasz wiedzą i umiejętności z zakresu:
– organizacji zajęć animacyjnych,
– technik integrujących grupę,
– działań rozwijających zaufanie w grupie,
– zabaw ułatwiających poznanie uczestników i otoczenia,
– atrakcyjnych gier,
– działań scenicznych,
– ćwiczeń w kształtowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby.

Lp. Tematyka zajęć Liczba godzin
1. Plan pracy animatora all-round 2
2. Techniki integrujące grupę zadaniową 2
3. Propozycje działań rozwijających zaufanie w grupie 2
4. Zabawy ułatwiające poznanie uczestników i otoczenia 3
5. Pierwsze kontakty w grupie – stare i nowe zabawy towarzyskie 3
6. Gry i zabawy na niepogodę „ciche” 3
7. Techniki plastyczne przydatne w animacji różnych grup wiekowych 2
8. Scenariusze imprez fabularyzowanych –przygoda nie tylko dla najmłodszych 4
9. Blok ćwiczeń i zabaw rozwijających wyobraźnię i twórcze myślenie 3
10. Metody informacji zwrotnej 1
11. Działania sceniczne- tworzenie scenek teatralnych 3
12. Ćwiczenia w kształtowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby 3

 

 

Czas trwania: 31 godzin
Koszt szkolenia: 250 zł
W koszt kursu wliczono  materiały dydaktyczne (scenariusze działań animacyjnych)
Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w obiektach KPU w Krośnie przy ul. Wyspiańskiego 20
38-400 Krosno
Liczba miejsc: 25 osób
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zorganizowania grup dodatkowych.

Wymagane dokumenty:
Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły wyższej.

Przesyłanie dokumentów: do 30 września 2021 r.

Wymagane dokumenty proszę przesłać w białej wiązanej teczce na adres:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Kurs Animatora czasu wolnego w turystyce|
ul. Wyspiańskiego 20
38-400 Krosno
Kontakt: 13-43-755-60
E-mail:  ik@kpu.krosno.pl

Rejestracja: 
KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY