Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 2017 – relacja

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny 

 Lech Kaczyński

Już po raz szósty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami obchodów byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Ten szczególny dzień, zgromadził w auli PWSZ w Krośnie społeczność ziemi krośnieńskiej wszystkich pokoleń, aby oddać hołd tym, o których miano zapomnieć.

W uroczystościach udział wzięli: poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak, Wicekomendant Miejskiej Policji w Krośnie komisarz Krzysztof Łopuszański, radni miasta Krosna, przedstawiciele duchowieństwa, instytucji państwowych, dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń i fundacji oraz licznie zgormadzona młodzież. W spotkaniu udział wziął również Marcin Zaborniak dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, który odczytał list od Wojewody Podkarpackiej. Szczególnymi gośćmi spotkania były: przedstawicielka kombatantów Stanisława Samoborowska „Szarotka” oraz pani Maria Wanat, córka Kazimierza Człowiekowskiego. PWSZ w Krośnie reprezentował kanclerz Franciszek Tereszkiewicz.

Otwierając konferencję kanclerz Franciszek Tereszkiewicz zaznaczył, że wykreśleni ze zbiorowej pamięci Żołnierze Wyklęci wychodzą z cienia –  Ci, o których jeszcze kilkanaście lat temu pamiętali najbliżsi i wiedzieli historycy. Dzięki długoletnim badaniom historycznym oraz odkrywaniu nowych dokumentów archiwalnych coraz lepiej jest dokumentowana historia ich losów zbiorowych oraz indywidualnych.

A od ustanowienia święta upowszechnia i odradza się pamięć o nich, powstają jak Fenix z popiołów metaforycznie i dosłownie, ponieważ poszukiwania prowadzone przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka umożliwiły odnalezienie miejsc pochówku, a następnie zidentyfikowanie prochów ofiar więziennych egzekucji i tajnych pochówków – w 2016 roku odbyły się pogrzeby mjra Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka, a 17 września 2016 roku w Przemyślu pogrzebano szczątki mjra Władysława Koby, ostatniego komendanta Okręgu Rzeszowskiego Zrzeszenia WiN rozstrzelanego 31 stycznia 1949 r. w piwnicach zamku Lubomirskich w Rzeszowie.

Poseł Piotr Babinetz w swoim wystąpieniu nawiązał do uroczystości odsłonięcia obelisku żołnierzy wyklętych na krośnieńskim cmentarzu w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Poseł Babinetz odczytał również list Marszałka Sejmu RP pana Marka Kuchcińskiego.

Kanclerz Franciszek Tereszkiewicz w swoim przemówieniu mówił: Żołnierze Wyklęci coraz częściej nazywani Niezłomnymi stają się bohaterami mitu, mieszkańcami masowej wyobraźni i pamięci… Ktoś z publicystów wyraził obawę, że pamięć o żołnierzach wyklętych będzie się zacierać – sądzę, że tak nie będzie – ponieważ im odważniej wkraczamy w historię, tym głębiej wnikamy w legendy… tę legendę budowali własnymi życiorysami, z których większość to wcielenie odwagi, brawury, honoru i umiłowania wolności… zaś pożegnalne, napisane przed egzekucją, słowa niespełna 18 letniej sanitariuszki Danusi Siedzikówny „Inki” – Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba… – mogą stanowić motto Niezłomnych. Nie znajduję piękniejszego osobistego wyznania w naszej najnowszej historii. A poza tym niemal każda miejscowość w Polsce ma swych niezłomnych, których wpisuje w zbiorową pamięć, organizując okolicznościowe obchody, imprezy sportowe, powstają filmy, powieści i wiersze, odkrywane oraz tworzone są hymny i pieśni, społecznym wysiłkiem powstają pomniki, jak ten, pamięci Żołnierzy Wyklętych, odsłonięty na krośnieńskim cmentarzu 26 lutego 2017 roku.

Wykład Żołnierze Wyklęci wygłosił Maciej Rędziniak z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Uroczystości wieńczył koncert pt. Żołnierze wyklęci polskiego rapera „Tadek Firma Solo”. Artysta – Tadeusz Polkowski – znany jest przede wszystkim z wieloletnich występów w zespole hip-hopowym Firma, którego był współzałożycielem.

Studenci PWSZ w Krośnie wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych w Bazylice Kolegiackiej „Fara” w Krośnie. Złożyli również wiązankę pod tablicą „W hołdzie ofiarom terroru komunistycznego” przy ul. Portiusa 4.

______

Dzień Żołnierzy Wyklętych jest świętem państwowym utworzonym z inicjatywy Prezydenta RP L. Kaczyńskiego w  2011 roku. Dzięki życzliwości i osobistemu zaangażowaniu Pana Posła Piotra Babinetza w PWSZ im S. Pigonia w Krośnie obchody organizowane są rokrocznie. Pan Piotr Babinetz  był Posłem sprawozdawcą tej ustawy w Sejmie RP.

Krośnieńscy „Żołnierze Wyklęci” to m.in.:

Kazimierz Człowiekowski

Józef Czuchra „Orski”

Wojciech Findysz

Józefa Jaworska

Jan Habrat

Tadeusz Kubit „Olik”

Stanisława Gorczyca

Józef Gładysz „Urban”

Tadeusz Zajdel „Jeleń”

Zygmunt Kolanko

Władysław Moskal „Rey”