Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2016 – relacja

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

 Lech Kaczyński

Już po raz piąty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami obchodów byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, PWSZ w Krośnie oraz Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP. Ten szczególny dzień, zgromadził w auli PWSZ w Krośnie społeczność ziemi krośnieńskiej wszystkich pokoleń, aby oddać hołd tym, o których miano zapomnieć.

W uroczystościach udział wzięli: poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i Wiceprezydent Tomasz Soliński, przewodniczący Rady Miasta Zbigniewa Kubita oraz radni miasta Krosna, Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak, Komendant Miejskiej Policji w Krośnie podinsp. Leszek Buryła, st. bryg. Krzysztof Korzec Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, przedstawiciele duchowieństwa, instytucji państwowych, dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń i fundacji. W obchodach licznie wzięła udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta i regionu. Krośnieńską uczelnię reprezentowali doc. dr inż. Stanisław Rymar – prorektor ds. rozwoju i  mgr Franciszek Tereszkiewicz – kanclerz PWSZ w Krośnie.

Wykład Czy ofiara Żołnierzy Niezłomnych miała sens? wygłosił dr hab. Krzysztof Kaczmarski z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Uroczystości wieńczył koncert Oskarżeni o wierność – Pamięci Żołnierzy Wyklętych Andrzeja Kołakowskiego – polskiego działacza opozycyjnego, pieśniarza i poetyPubliczność podziękowała artyście za koncert owacjami na stojąco.

W bibliotece PWSZ w Krośnie przygotowano wstawy dotyczące generała brygady Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – bojownika o niepodległość Polski. Wystawę będzie można oglądać do końca marca.

28 lutego br., w dniu poprzedzającym oficjalne uroczystości, w Bazylice Farnej pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych, a następnie uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą „W hołdzie ofiarom terroru komunistycznego” przy ul. Portiusa w Krośnie. W uroczystościach wziął udział prorektor ds. rozwoju doc. dr inż. Stanisław Rymar oraz delegacja studentów z pocztem sztandarowym.

Uroczystości, zorganizowane w Krośnie ku pamięci bohaterów – żołnierzy antykomunistycznego podziemia – dały świadectwo o narodzie, patriotycznej postawie i pamięci o Żołnierzach Wyklętych, walczących o niepodległość.