Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2014

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach 

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w 1951 r. w podziemiach więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie  od strzału w tył głowy zginął skazany na pięciokrotną karę śmierci i 30 lat więzienia Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, ostatni dowódca IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, największej niepodległościowej struktury poakowskiej.

Żołnierze Wyklęci to żołnierze polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego walczący przez lata z reżimem komunistycznym. Ludzie skazani przez komunistów na zapomnienie, na nieistnienie w społecznej świadomości. Przez dziesięciolecia zniesławiani, opluwani – wykluczeni z narodowej pamięci. To ludzie, którzy nie mając szans na zwycięstwo, chwytali za broń w imię wartości najwyższych.

            Pochylając się nad życiorysami Żołnierzy Wyklętych, nie znajdziemy wśród nich przedstawicieli “warstw uprzywilejowanych” – tzw. kapitalistów, bogaczy czy wielkich posiadaczy ziemskich. W ogromnej większości to synowie chłopów, rzemieślników i urzędników, przedstawicieli wolnych zawodów. To z reguły mieszkańcy prowincji – powiatowych miasteczek i wsi. Wrośnięci w lokalne społeczności – będący emanacją ich dążeń niepodległościowych, świadectwem sprzeciwu wobec komunistycznej rzeczywistości. To pokolenie wychowane i ukształtowane w wolnej Polsce lat międzywojennych. Znajdziemy wśród nich także uczestników walki o niepodległość Polski w latach 1914-1920, wywodzących się z wszystkich formacji tej epoki.

Bohaterowie powstania antykomunistycznego, a zwłaszcza jego dowódcy, to ludzie konsekwentni w dokonywanych przez siebie wyborach. W ogromnej większości zaczynający swoją służbę dla Rzeczypospolitej w szeregach konspiracji już na początku okupacji niemieckiej. Mający za sobą dziesiątki walk w obronie polskiego społeczeństwa – ze wszystkimi jego wrogami. Dla nich agresja sowiecka i komunistyczny przewrót mogły oznaczać tylko jedno – kontynuację walki. Postawę tę wzmacniało poczucie odpowiedzialności za podkomendnych, za ich rodziny i społeczności lokalne narażone na nieuzasadnione represje komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. To właśnie  poczucie odpowiedzialności skłaniało ich do formowania oddziałów partyzanckich, do odbijania aresztowanych, zwalczania agentury komunistycznej bezpieki – stanowiącej największe zagrożenie dla członków konspiracji. To poczucie odpowiedzialności za życie powierzonych im istnień determinowało ich postawę w godzinach najcięższej próby – kiedy to w sytuacjach bez wyjścia decydowali się ostatnią kulę przeznaczać dla siebie.

Dzień ten jest hołdem pamięci oddanym członkom podziemia antykomunistycznego, wspomnijmy więc dziś Żołnierzy Wyklętych z ugrupowań: Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, 5 i 6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej i innych organizacji oraz grup podziemia niepodległościowego.

Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci!

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy pt.„Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5 Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu” przygotowanej przez Biuro Edukacji Publicznej Oddział IPN w Gdańsku.