Nadzwyczajne posiedzenie UKZJK w dniu 21 września 2018 roku

Informujemy, że  nadzwyczajne posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia odbędzie się 21 września 2018 roku  o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 104 w rektoracie Uczelni, ul. Rynek 1. Tematem posiedzenia będzie wydanie przez UKZJK opinii dla przygotowanych dwóch wniosków o uruchomienie nowych kierunków studiów – studia magisterskie.