Nabór wniosków o stypendium z programu Erasmus+

Zapraszamy pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie do składania wniosków o przyznanie stypendium na realizację mobilności w ramach programu Erasmus+.

W bieżącym naborze prowadzona jest rekrutacja na następujące rodzaje mobilności:

  1. Pracownicy (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024):

    a) okres nauczania realizowany za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego („teaching”);

    b) okres szkolenia realizowany za granicą w instytucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub dowolnym innym miejscu pracy, z wyjątkiem instytucji europejskich i organizacji zarządzających programami wspólnotowymi („training”).
  2. Studenci (rekrutacja na semestr letni 2023/2024)

    a) semestr studiów realizowany za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego.

Przypominamy pracownikom i studentom, że podczas kalifikacji obowiązują kryteria określone w Regulaminie realizacji programu Erasmus+ w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie (Zarządzenie 56/23).

Link do regulaminu

Link do listy uczelni

Wnioski należy składać w formie papierowej w terminie do 15 października br. w Dziale rozwoju, sekcja ds. współpracy międzynarodowej, p. 04, Rektorat, Rynek 1 w godzinach 8.00 – 12.00.

Formularz wniosku aplikacyjnego dla studentaPobierz

Formularz wniosku aplikacyjnego dla pracownikaPobierz

Aplikując o przyznanie grantu, należy pamiętać, że zarówno mobilności pracowników jak
i studentów, zgodnie z Regulaminem, muszą być zrealizowane do końca roku akademickiego 2023/2024, tj. rozliczone do 30 września 2024 r.

Dział rozwoju, sekcja ds. współpracy międzynarodowej

Rynek 1, pok. 04

Tel. 13 43 755 15, e-mail: iro@pans.krosno.pl