Nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia

Pracowników i studentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia na rok akademicki 2021/2022.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium można znaleźć w: