Nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia -zmiana terminu składania wniosków

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia został przedłużony do 10 listopada 2021 r. do godz. 12.00. Wnioski należy składać w Biurze prorektora ds. rozwoju (Rektorat, p. 108).

Pracowników i studentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia na rok akademicki 2021/2022.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium można znaleźć w: