Myśl dnia

Ona przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń i gróźb, Krzyczy pękniętą liną, kamieniem zerwanym spod stóp, Wszystko zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień, Ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk /Adam Sikorski/