Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Zakład Komunikacji Międzykulturowej został powołany do życia we wrześniu 2016 roku w wyniku połączenia dotychczas istniejących w ramach Instytutu Humanistycznego PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie Zakładów Filolgii Polskiej, Filologii Rosyjskiej oraz Translatoryki. Kapitałem założycielskim Zakładu Komunikacji Międzykulturowej są wiedza i  doświadczenie specjalistów różnych filologii – językoznawców, literaturoznawców i kulturoznawców, zebranych w jednym zespole. Naszej pracy przyświeca idea międzykulturowego szacunku opartego na humanistycznych wartościach, wiedzy i szerokich kompetencjach.