Rok Tadeusza Różewicza

Rok 2021 ogłoszony został Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (z
27. 11. 2020 roku) Rokiem Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę jego
urodzin.

Warto przypomnieć, że zaraz po śmierci poety w 2014 roku, dla
uczczenia Jego pamięci, dr Leokadia Styrcz-Przebinda zorganizowała w
naszej szkole sesję wspomnieniową z udziałem studentów różnych
kierunków. Spotkanie to, pod auspicjami Koła Naukowego Rusycystów,
działającego w ówczesnej PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, było
połączone z recytacją przekładów wybranych wierszy Tadeusza Różewicza
na język rosyjski i angielski.

Przypomnieliśmy też sobie głos poety w jego radiowej rozmowie z
Czesławem Miłoszem. Czasem mówi się przecież, że Różewicz był
anty-​Miłoszem. Rzeczywiście bywali do siebie nastawieni polemicznie,
czemu dawali też wyraz w swych wierszach.

Uzasadnia to dodatkowo tytuł tamtej naszej wspomnieniowej sesji:
„Jak Poeta z Poetą. Rozmowa Różewicza z Miłoszem”.

Więcej informacji oraz cennych odesłań (w tym również do wierszy,
które wypada znać)
http://www.wbp.kielce.pl/biblioteka/rok-tadeusza-rozewicza
https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-rozewicz