Dialog po rosyjsku: od Uralu po Karpaty

Przeniesienie edukacji w przestrzeń cyfrową, pod czego znakiem minął na uczelniach wyższych rok 2020, nieznacznie tylko wpłynęło na intensywność kontaktów między studentami KPU a ich rosyjskimi rówieśnikami. Nasza uczelnia od 2013 roku nieprzerwanie prowadzi dialog międzykulturowy ze Wschodem dzięki znakomitej współpracy z Uralskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Jekaterynburgu. Służy on doskonaleniu umiejętności językowych oraz rozwijaniu kompetencji miękkich, niezbędnych w pracy z drugim człowiekiem. Bieżący semestr nie był pod tym względem odmienny.

Z inicjatywy dra Adama Nowakowskiego (KPU) i dr Darii Starkowej (UPUP) został powołany do życia projekt „Dialog po rosyjsku: od Uralu po Karpaty”. Realizowany był on w październiku i listopadzie 2020 roku na platformie Zoom. Uczestniczyli w nim krośnieńscy słuchacze III roku międzynarodowej komunikacji językowej oraz jekaterynburscy studenci filologii angielskiej. W ramach projektu odbył się szereg spotkań, na których uczestnicy dyskutowali w języku rosyjskim o polsko-rosyjskich podobieństwach i różnicach.

Zwieńczeniem projektu było przedstawienie prezentacji opracowanych przez sześć polsko-rosyjskich zespołów. Były one poświęcone m.in. stosunkowi polskiej i rosyjskiej młodzieży do emigracji, skojarzeniom Polaków z Rosją i Rosjan z Polską, najpopularniejszym imionom nadawanym obecnie przez rodziców w Polsce i Rosji.

W grudniu uczestnicy projektu otrzymali specjalne certyfikaty potwierdzające ich zaangażowanie.