Ministerstwo Zdrowia zachęca do kontynuowania studiów na kierunkach medycznych

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został opublikowany dokument „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”.

Celem programu jest wdrożenie systemu zachęt do podejmowania studiów szczególnie na kierunkach medycznych takich jak pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne, w związku z zachodzącym niekorzystnym trendem spadkiem zainteresowania studiami tego typu. Program przewiduje również dodatkowe działania mające zachęcić absolwentów tych kierunków studiów do podjęcia i kontynuowania pacy w zawodzie.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Publikowany dokument może ulegać modyfikacjom w toku konsultacji z Komisją Europejską.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-zachet-do-podejmowania-i-kontynuowania-studiow-na-wybranych-kierunkach-medycznych