Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu ich w społeczne życie.
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych działające na uczelni, realizuje szereg zadań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. BON zapewnia niepełnosprawnym studentom pomoc asystenta, dofinansowanie transportu, wyjazdy integracyjne i adaptacyjne, organizacje szkoleń i specjalistycznych kursów psychologicznych, konsultacje psychologiczne, a także wypożycza w procesie kształcenia studenta potrzebny sprzęt tj. dyktafony, tablety, skaner, klawiatury, słuchawki, lupy elektroniczne.
—