Zajęcia w RCEZiNT

Nasi studenci odbyli zajęcia laboratoryjne w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, gdzie znajdują się nowoczesne laboratoria i pracownie, w których można zdobywać wiedzę i umiejętności zgodne z wymaganiami programowego kształcenia zawodowego, a także podmiotów gospodarczych, nie tylko regionu podkarpackiego. Studenci realizowali zajęcia z modułów kształcenia takich jak projektowanie i konstrukcja samolotów, wyposażenie samolotów, podstawy projektowania systemów mechatronicznych.

Stan zaplecza pozwalał na profesjonalne wykonywanie ćwiczeń praktycznych oraz zapoznanie się z zaawansowanym osprzętem. Zajęcia cieszyły się czynnym i owocnym w nowe doświadczenia uczestnictwem studentów. Zajęcia pozwalały studentom skorzystać z rzeczywistego sprzętu w celu poznania zasad działania i syntezy współczesnych układów.