Wykład: „Czy dozór techniczny musi hamować rozwój przemysłu”

W dniu 20-11-2018r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbył się wykład „Czy dozór techniczny musi hamować rozwój przemysłu” wygłoszony przez Dyrektora oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Krakowie mgr inż. Jana Szuro.

W wykładzie uczestniczyli zarówno pracownicy, jak i studenci Instytutu Politechnicznego. Wśród przybyłych gości nie zabrakło również przedstawicieli firm.

Tematyka wykładu wzbudziła duże zainteresowanie przybyłych gości. Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważną rolę pełni Urząd Dozoru Technicznego zarówno w prawidłowym funkcjonowaniu firm, jak i zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników zakładów. Nie zabrakło również ciekawych pytań dotyczących funkcjonowania Urzędu Dozoru Technicznego.