Dyplomowanie on-line w czasie pandemii

Przeciwności losu wywołane pandemią nie zatrzymały procesu dyplomowania naszych studentów. Zarówno egzamin dyplomowy jak i obrona pracy zostały przeprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Na kierunku Mechanika i budowa maszyn udało się uruchomić procedury dyplomowania w trybie on-line. Należy podkreślić, że przystąpienie do egzaminu dyplomowego poprzedzone było rozeznaniem przez kierownika zakładu możliwości uczestniczenia studentów w takiej formie egzaminu. Następnym krokiem było wygenerowanie spotkań w postaci wideokonferencji dla każdego studenta, w którym uczestniczyli również wszyscy członkowie komisji. Każdy student otrzymał osobne zaproszenie i swoje własne godziny wejścia na egzamin. Losowanie pytań egzaminacyjnych odbyło się za pośrednictwem ogólnodostępnego generatora liczb.

Wszystkim naszym studentom, którzy przystąpili w trybie on-line do egzaminu dyplomowego i pozytywnie go zdali serdecznie gratulujemy!