Dni otwarte laboratoriów

Zakład Mechaniki i budowy maszyn oraz Energetyki zaprosił uczniów lokalnych szkół na Dni Otwarte Laboratoriów przy ulicy Żwirki i Wigury. Zaprezentowano podczas nich zaplecze laboratoryjne w formie prelekcji przez naszych prowadzących. W ten sposób przyszli kandydaci do podjęcia studiów w KPU mogli bezpośrednio poznać istotę i celowość eksperymentu w działaniach inżynierskich.

Naszym gościom przybliżono walory zawodów technicznych, ich atrakcyjność oraz nowości technologiczne z których czerpią. Wśród zaprezentowanego sprzętu znalazły się między innymi: maszyna wytrzymałościowa, tunel aerodynamiczny, hala obrabiarek skrawających, oprogramowanie inżynierskie, stanowiska do badania składu i struktury stopów metali.