Wykład dla uczniów szkół nt. „Dlaczego Social Media Menedżer to zawód przyszłości?”

W dniu 17 listopada 2022r. Pan mgr Artur Janas pracownik Zakładu Marketingu przeprowadził wykład promocyjny dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie nt. „Dlaczego Social Media Menedżer to zawód przyszłości?”

Młodzież liceum dowiedziała się o zawodzie przyszłości, którym jest niewątpliwie Social Media Menedżer.
Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem.

Studiuj na kierunku MAERKETING INTERNETOWY, a dowiesz się jak zdobyć zawód przyszłości!!!