Marketing Internetowy i Agencja KS na IX Targach Pracy KPU w Krośnie i Akademickim Dniu Nauki

W dniu 8 kwietnia 2022 roku  w Kampusie Techniczno-Sportowym KPU w Krośnie już po raz dziewiąty odbyły się Targi Pracy organizowane przez Biuro Karier i Praktyk Naszej Uczelni.

Studenci Marketingu Internetowego mieli świetną okazję do wykorzystania swoich umiejętności w praktyce. Zrobili fotorelację, a także nagrali krótki film, w którym przeprowadzili wywiady z firmami uczestniczącymi w wydarzeniu. Ponadto na swoim stanowisku zorganizowali gry i zabawy o charakterze związanym z ich kierunkiem oraz zaprojektowali makietę do zdjęć.

Wyniki ich pracy można podziwiać również na Facebooku SKN „Medialni” i KPU od kuchni, które prowadzą.

Dziękuje bardzo Agencji KS kluczowemu partnerowi Naszego Kierunku – Firmie współpracującej z Nami od początku istnienia. Pracownicy Agencji prowadzącą zajęciach ze studentami kierunku Marketing Internetowy wyposażając ich w najbardziej praktyczną i aktualną wiedzę specjalistyczną z tego zakresu, a studenci moją możliwość odbywania praktyk zawodowych również pod ich okiem w Firmie.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy do studiowania w Naszej Uczelni KPU w Krośnie na kierunku Marketing Internetowy!