Integracja Kół Naukowych

W dnu 6 kwietnia 2022r. Koła ROTOR zaprosiło na spotkanie do Kampusu przy ul. Żwirki i Wigury kolegów z koła naukowego Medialni KPU w Krośnie, działającego w KPU w Krośnie😉

W fajnej atmosferze wymieniliśmy się doświadczeniami, omówiliśmy przyszłą współpracę, a na koniec oprowadziliśmy ich po naszych laboratoriach i oczywiście zaprezentowaliśmy nasz bolid.