W okresie od 18 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia zdalne

Zgodnie z Komunikatem nr 9/21 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 3 grudnia 2021 roku, W okresie od 18 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie zdalnej w trybie synchronicznym, zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem zajęć, za pośrednictwem platformy MS Teams lub ZOOM.us.

Od 10 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne są prowadzone na zasadach określonych w Komunikacie Rektora nr 6/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w roku akademickim 2021/2022.

Praktyki studenckie na II roku kierunku Marketing internetowy (5 tygodni) w okresie od 13 grudnia 2021r. do 28 stycznia 2022r. z przerwą świąteczną przewidzianą w kalendarzu akademickim (od 23.12.2021r. do. 2.01.2022r.) odbywają się zgodnie z zasadami funkcjonowania danej frmy.