Zajęcia dydaktyczne od 26.10 w trybie zdalnym

Zgodnie z decyzją Rektora KPU w Krośnie:

  1. Od dnia 24 do 30 października br. zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów będą realizowane zdalnie, wg rozkładów zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, których charakter nie pozwala na ich realizację w sposób zdalny i zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów, wskazane przez kierowników zakładów.
  2. W dniach od 31 października do 8 listopada br. zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów będą odbywały się wyłącznie w formie zdalnej.

Pełna treść komunikatu rektora https://kpu.krosno.pl/komunikat-rektora-kpu-w-krosnie-w-sprawie-okreslenia-strategii-profilaktyki-przeciw-covid-19/