Mamy pierwszych absolwentów studiów magisterskich

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym przystąpili Państwo do egzaminu dyplomowego i zdali go z wynikiem pozytywnym, uzyskując tym samym tytuł magistra inżyniera” – te historyczne słowa padły po raz pierwszy w murach krośnieńskiej uczelni w dniu 15 lipca 2020 roku.

Zdanie to usłyszeli studenci studiów II-ego stopnia kierunku Inżynieria produkcji, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019, a przystąpili do egzaminu dyplomowego w dniach 15 i 27 lipca br. Łącznie zostało wypromowanych 58 absolwentów.

Dyplomanci odpowiadali na zagadnienia z zakresu inżynierii produkcji oraz pytania komisji dotyczące pracy magisterskiej. Tematyka prac dyplomowych obejmowała problematykę związaną z zintegrowanymi systemami wytwarzania w inżynierii produkcji, jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz informatycznymi systemami w przedsiębiorstwie.

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria produkcji, prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym i trwają trzy semestry. Skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera.

Jesteśmy pewni, że na rynek pracy wchodzą absolwenci posiadający nowoczesne, interdyscyplinarne wykształcenie, łączące zaawansowaną wiedzę inżynierską z elementami wiedzy ekonomicznej, które pozwoli na podjęcie zadań w zakresie planowania, projektowania, sterowania i kontrolowania procesów oraz systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, ale także podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Gratulując dotychczasowych osiągnięć życzymy dalszego rozwoju i sukcesów.