Program studiów

Program studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Lingwistyka stosowana obejmuje 4 semestry.

Program przewiduje profesjonalne kształcenie językowe w zakresie języka angielskiego oraz drugiego języka obcego do wyboru: hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.

Wybrane przedmioty

Język angielski: język angielski w zastosowaniach specjalistycznych, przekład pisemny, komunikacja profesjonalna w języku angielskim, media reserach i factchecking, sztuka prezentacji, style komunikacyjne.

Język drugi: język biznesu, podstawy języka prawa, kompetencje interkulturowe, język turystyki.

Studenci są także zobligowani do realizacji 12 tygodni praktyk zawodowych o profilu kierunkowym.