Lingwistyka stosowana: trwa rekrutacja na dwuletnie studia magisterskie

Jednostka organizacyjnaInstytut Humanistyczny
Kierunek studiówLingwistyka stosowana
Forma studiówStacjonarne
Poziom kształceniaDrugiego stopnia
Profil studiówpraktyczny
Czas trwaniaCztery semestry
Wymagane dokumentyDyplom studiów I, II lub III stopnia

Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba, która:

  • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych dowolnego stopnia
  • otrzyma za rozmowę kwalifikacyjną sprawdzająca znajomość języka angielskiego co najmniej 60 pkt (max 100) oraz drugiego języka obcego (niemiecki lub rosyjski lub hiszpański) co najmniej 30 pkt (max 100).

Od wszystkich kandydatów wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2 oraz drugiego języka obcego (niemiecki, rosyjski, hiszpański) na poziomie przynajmniej A2/B1.