Archive for czerwiec, 2021

Lingwistyka stosowana: trwa rekrutacja na dwuletnie studia magisterskie

Jednostka organizacyjna Instytut Humanistyczny Kierunek studiów Lingwistyka stosowana Forma studiów Stacjonarne Poziom kształcenia Drugiego stopnia Profil studiów praktyczny Czas trwania Cztery semestry Wymagane dokumenty Dyplom studiów I, II lub III stopnia Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba, która: posiada dyplom ukończenia studiów wyższych dowolnego stopnia otrzyma za rozmowę kwalifikacyjną […]

Czytaj dalej. Lingwistyka stosowana: trwa rekrutacja na dwuletnie studia magisterskie

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej 2021/2022

Do rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego lub drugiego, wybranego przez kandydata języka obcego przystępują wyłącznie te osoby, które w procesie rekrutacyjnym na studia nie mogły załączyć dokumentów potwierdzających znajomość danego języka. Rozmowa odbywa się w języku obcym. Link do internetowej rekrutacji na Lingwistykę: https://irk.kpu.krosno.pl/pl/offer/R-2ST-2021-2022/programme/LS-S/?from=field:LS Poniżej prezentujemy wykaz zagadnień do rozmowy […]

Czytaj dalej. Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej 2021/2022

Lingwistyka stosowana – koncepcja kierunku

Kierunek Lingwistyka stosowana w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie będzie przygotowywał studentów do podjęcia pracy zawodowej w takich przestrzeniach, gdzie w codziennej pracy wykorzystywana jest bardzo dobra znajomość języka obcego w jego wariantach i zastosowaniach specjalistycznych. W programie studiów, zgodnie z misją i profilem uczelni, założone zostały przede wszystkim praktyczne […]

Czytaj dalej. Lingwistyka stosowana – koncepcja kierunku