Karpaty

Cieszą się dużą frekwencją przez większość roku ze względu na duże możliwości uprawiania wędrówek górskich, a w sezonie zimowym narciarstwa. Ich zachodnia część jest intensywnie wykorzystywana do wypoczynku urlopowego i świątecznego, przede wszystkim przez mieszkańców najbliższych aglomeracji miejsko-przemysłowych – górnośląskiej i krakowskiej. Ku wschodowi natężenie ruchu maleje, ale wzrasta znów w Bieszczadach.
Pod względem budowy geologicznej Karpaty są mniej zróżnicowane niż Sudety. Prawie cała polska część Karpat leży w strefie fliszowej, jest zbudowana z piaskowców i łupków, fragmentarycznie z wapieni i charakteryzuje się łagodnymi, zaokrąglonymi formami. Na tym tle wyróżniają się jedynie Tatry i Pieniny, zbudowane z wapieni i skał krystalicznych, o odmiennej śmiałej rzeźbie. Urwiste ściany skalne występują ponadto w masywie Babiej Góry, a powierzchniowe skałki sporadycznie w innych pasmach. Spośród licznych dolin i przełomów rzecznych światową sławą cieszy się Przełom Dunajca przez Pieniny.
Walory antropogeniczne Karpat są inne niż Sudetów. Mniej tu zabytkowych miast, zamków i budowli średniowiecznych, więcej natomiast ludowej architektury drewnianej i autentycznego folkloru.