Krośnieńska PWSZ przyznała stypendia

https://www.radio.rzeszow.pl/wszystkie-artykuly/date/2020/3/20?catid=99#ajx/wiadomosci/29843/krosnienska-pwsz-przyznala-stypendia

40 studentów i pracowników naukowych Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Krośnie otrzymało dziś stypendia na prowadzone przez siebie prace badawcze.

Fundusz stypendialny im.Stanisława Pigonia to w tym roku 84 tys. zł rozdzielony na osoby realizujące swoje pasje na wybranych kierunków studiów.

Pieniądze z funduszu pozwalają wykładowcom na kontynuowanie prac doktorskich czy habilitacje, a studentom na uczestnictwo w konkursach czy zawodach lub opracowywanie nowych rozwiązań przydatnych na uczelni lub poza nią.

Są to między innymi badania nad nową konstrukcją uczelnianego bolidu, z którym studenci pokonują na 1 km paliwa coraz większe odległości. Są to badania nad jakością produkowanej żywności czy symulacją medyczną, która wspomaga studentów pielęgniarstwa w eliminowaniu błędów przy łóżku chorego.

Patron funduszu prof.Stanisław Pigoń pochodził z Komborni koła Krosna. Spełnił swoje marzenia studiując historię literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, był też rektorem Uniwersytetu Wileńskiego.