KPU w Krośnie wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych

Po raz kolejny redakcja renomowanego branżowego czasopisma: „Wiadomości Turystyczne” przygotowała Ranking Szkół Wyższych kształcących na kierunkach turystycznych w roku 2021. Jego celem, było wyłonienie najlepszych uczelni przygotowujących absolwentów do pracy w branży turystycznej.

Szósty raz z rzędu kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony od 20 lat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – znalazł się wśród najlepszych uczelni w kraju, kształcących kadry dla potrzeb turystyki.

Z łączną liczbą 126 punktów rankingowych zostaliśmy sklasyfikowani w grupie 12 najlepszych polskich uczelni kształcących na profilu praktycznym. Uzyskana liczba punktów sytuuje nas na 2 miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych prowadzących kształcenie o profilu praktycznym, za Państwową Szkołą Wyższą w Białej Podlaskiej (138 pkt.). W tegorocznym Rankingu wysoko oceniono poziom przygotowania zawodowego, potencjał naukowy, ale także warunki studiowania, pod względem których Uczelnia w Krośnie nie ustępuje najlepszym ośrodkom akademickim w kraju. W opublikowanym rankingu wyprzedziliśmy tak znakomite uczelnie publiczne takie jak: Akademia Wychowania Fizycznego Katowicach (108 pkt) czy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (99 pkt.). Za nami sklasyfikowana została również jedna z najbardziej renomowanych niepublicznych uczelni branżowych – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (124 pkt.) czy Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (121 pkt). Więcej na temat Rankingu pod linkiem: linkiem:

http://czytelnia.eurosys.pl/pub/magazine/40/freeEditons/397/editon/mobile/

Dlaczego warto studiować kierunek Turystyka i rekreacja w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
Proponowane w ramach kierunku profile studiów, w takim zakresie jak: Manager w turystyce i rekreacji, czy Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA, dobrze wpisują się w oczekiwania lokalnego rynku pracy. Od najbliższego roku akademickiego zamierzamy rozpocząć kształcenie w nowatorskim i unikatowym zakresie: Turystyka krajów Karpackich.

Jesteśmy głęboko przekonani, iż mimo przejściowych kłopotów związanych obecnie z pandemią, systematycznie rosnący sektor usług turystycznych potrzebuje – i będzie w przyszłości potrzebował – specjalistów w zakresie turystyki i rekreacji. Treści i programy kształcenia realizowane w ramach kierunku doskonale korespondują ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, wg której „turystyka wypoczynkowa, krajoznawcza oraz uzdrowiskowa będą w najbliższym czasie stanowić jedno z podstawowych źródeł dochodu mieszkańców regionu oraz przychodów województwa uzyskiwanych z ruchu turystycznego”. Stan taki sprzyja systematycznemu rozwojowi bazy turystycznej oraz stwarzał będzie coraz lepsze możliwości zatrudnienia (w tym także samozatrudnienia) w sektorze usług turystycznych.

Mając na uwadze położenie Krosna, w rozległej kotlinie na przedpolu Karpat – wciąż jednego z najbardziej fascynujących pasm górskich w tej części Europy, a jednocześnie rozległego obszaru recepcji ruchu turystycznego, planujemy od najbliższego roku akademickiego wzmocnić plan studiów o blok przedmiotów związanych i z geografią i turystyką krajów karpackich. Jesteśmy przekonani, że branża turystyczna w województwie Podkarpackim powinna budować swą markę oraz rozpoznawalność w Europie i świecie, nie tylko w oparciu o dziedziny związane z turystykę zdrowotną, ale także aktywną turystykę krajoznawczą i kulturową realizowaną na bazie markowych produktów turystycznych zarówno polskiej części Karpat, ale także tych znajdujących się w transgranicznym obszarze pozostałych krajów karpackich, przede wszystkim: Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Węgier czy Serbii.

Zapraszamy gorąco do studiowania Turystyki i rekreacji w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie!