KPU w Krośnie w prestiżowym gronie uczelni wyższych w Polsce

Dzięki staraniom naszej IT Academy Microsoft www.kpu.krosno.pl/itacademy przy współpracy z Zakładem Informatyki KPU Krosno oraz przy spełnieniu wymagań certyfikacyjnych nasza uczelnia otrzymała Certyfikat „Uczelnia w Chmurze Microsoft”.

Tym samym KPU Krosno weszła do prestiżowego grona polskich uczelni wyższych, które to wyróżnienie otrzymały. Należy tutaj nadmienić, że to wyróżnienie zostało przyznane jako pierwszej uczelni w kraju z grupy Państwowych Wyższych Uczelni Zawodowych.

Jest to duży sukces i prestiż dla naszej uczelni. Tym bardziej że uczelnia znalazła się w gronie takich uczelni jak Uniwersytet Jagielloński, SGH Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy Uniwersytet Rzeszowski.

Niniejszego sukcesu nie było by gdyby nie praca w IT Academy Microsoft od 2010 roku, którą nasza uczelnia prowadzi. Do sukcesu przyczynili się pracownicy Zakładu Informatyki, jak również kadra informatyków uczelni.

Nowoczesne technologie informacyjne, informatyczne to niezbędny składnik każdej nowoczesnej uczelni. Kształcenie akademickie tychże umiejętności, wdrażanie nowych technologii nie tylko umożliwia sprawne i skuteczne kształcenie, ale też pozwala studentom nabywać tak ważne obecnie na rynku pracy kompetencje cyfrowe.         

W naszej uczelni wykładowcy i studenci mają zapewniony szeroki dostęp do technologii Microsoft w postaci systemu operacyjnego, Microsoft 365, Ms Office 2020. Ostatni rok pokazał, że możemy się skutecznie komunikować i współpracować w czasie rzeczywistym używając aplikacji MS Teams.

Narzędzia Microsoft wykorzystują na co dzień także pracownicy administracyjni i naukowi naszej uczelni.  Wykładowcy (szczególnie z Zakładu Informatyki) wykorzystują oprogramowanie Microsoft (korzystają z narzędzi programistycznych (Visual Studio), serwera MS SQL Server, Ms Azure itp. 

Kompleksowe wdrożenie tej technologii doceniła firma Microsoft.  

Końcem września  odebraliśmy to prestiżowe wyróżnienie „Uczelnia w chmurze”. Tytuł ten powstał z myślą o liderach szkolnictwa wyższego, którzy w procesie nauczania, zarządzania uczelnią i badań naukowych wykorzystują najnowsze technologie.

Czym zatem jest Uczelnia w Chmurze Microsoft? Wyjaśnijmy.

Program „Uczelnia w Chmurze Microsoft” powstał z myślą o liderach szkolnictwa wyższego, którzy w procesie zarządzania, nauczania i badań naukowych wykorzystują najnowsze technologie. To program dla uczelni przyszłości, które nie tylko uczą „tu i teraz”, ale podejmują wyzwanie kształcenia kolejnych pokoleń. To również program dla kadry akademickiej, dla której podnoszenie kompetencji cyfrowych jest odpowiedzialnością i misją.

„Uczelnia w Chmurze Microsoft” wyróżnia i zrzesza uczelnie, które w modelowy sposób wykorzystują narzędzia i technologie Microsoft w swojej działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. Wśród nich znajdują się uczelnie wyższe nastawione na synergię ludzi, przestrzeni i technologii, by lepiej organizować procesy edukacyjne oraz łączyć wiedzę z kompetencjami społecznymi i umiejętnościami, które wspierają rozwój absolwentów na ścieżce kariery zawodowej.

Uczelnia, która rozumie i inwestuje w bezpieczną i wydają infrastrukturę informatyczną, wspierającą pracę uczelni we wszystkich jej wymiarach. Uczelnia dająca studentom nie tylko wykształcenie, ale też praktyczne umiejętności z technologii informacyjnej. Oprogramowanie, inicjatywy i technologie Microsoft dla szkolnictwa wyższego pomagają przygotować studentów na przyszłość. Przekazują im kompetencje, które czynią ich gotowymi na realne wyzwania, jakie niesie przyszłość.

Poniżej przekazanie władzom rektorskim KPU w Krośnie certyfikatu wraz z listem gratulacyjnym.