KPU w Krośnie siódma w Polsce! Opublikowano Ranking Perspektyw

22 czerwca br. opublikowano ranking szkół wyższych PERSPEKTYWY 2021.
W rankingu publicznych uczelni zawodowych Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zajęła mocne siódme miejsce. W poprzednim rankingu w 2020 roku KPU w Krośnie była sklasyfikowana na 19 miejscu. Skok o 12 pozycji to ogromy sukces wypracowany przez całą społeczność uczelni. Warto też podkreślić, że jesteśmy drugą najlepszą uczelnią zawodową na Podkarpaciu.

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2021 uwzględnia wszystkie szkoły wyższe z grupy PUZ (bez tych z uprawnieniami doktorskimi), które miały minimum dwa roczniki absolwentów oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika. W ocenie brane były pod uwagę: prestiż – 10%; absolwenci na rynku pracy – 30%; siła naukowa – 15%; potencjał dydaktyczny – 25%; współpraca z gospodarką – 13%; umiędzynarodowienie – 7%.

Wśród uczelni akademickich, najlepszą w Polsce, według rankingu jest Uniwersytet Jagielloński. Na drugiej pozycji plasuje się Uniwersytet Warszawski, a na trzeciej Politechnika Warszawska. W kategorii publicznych szkół zawodowych zwyciężyła Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przed Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie i Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych dostępne są pod adresem:
https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-puz