Studia dualne na kierunku Automatyka i robotyka

W dniu 19 października br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie a firmami Nowy Styl, SPLAST, Erko i  BWI Poland Technologies, o wspólnym prowadzeniu studiów dualnych na kierunku Automatyka i robotyka.

Podpisanie umowy odbyło się w firmie SPLAST. Uczelnię reprezentował dr hab. Zbigniew Barabasz, prof KPU – Rektor, dr Agnieszka Woźniak – Prorektor ds. rozwoju, mgr Franciszek Tereszkiewicz – Kanclerz i mgr inż. Radosław Kruk – Kierownik Zakładu Automatyki i robotyki. Firmy reprezentowali m.in.:  Nowy Styl – Jerzy Krzanowski, Wiceprezes Zarządu i Piotr Korzeniowski, Prokurent, SPLAST – Marek Sanocki – Wiceprezes Zarządu i Agnieszka Sanocka -Zajdel – Członek Zarządu, Erko – Elżbieta Bożek – Dyrektor Oddziału, BWI Poland Technologies – Agnieszka Warchoł, Dyrektor Personalny, którą reprezentowała Pani Dorota Mokrzycka.

Przedmiotem umowy było określenie współpracy i zobowiązań stron w zakresie kształcenia inżynierów na projektowanych studiach dualnych, służących przygotowaniu kadry o kompetencjach odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy w branży reprezentowanej przez firmy Nowy Styl, SPLAST, Erko i BWI.

Współpraca pomiędzy stronami umowy dotyczyć będzie także m.in. realizacji prac dyplomowych w ramach tematyki związanej z prowadzoną przez firmy działalnością, wsparcia uczelni w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych, realizacji przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych oraz wspólnych działań promocyjnych i marketingowych.

Decyzja Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie o utworzeniu studiów dualnych na kierunku Automatyka i robotyka stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Głównym założeniem dualnej formy kształcenia jest naprzemienne zdobywanie wiedzy teoretycznej na Uczelni i umiejętności praktycznych w firmach na stażu zawodowym. W pierwszym semestrze nauki zajęcia odbywać się będą tylko na Uczelni, co pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji praktyk zawodowych. Od drugiego do siódmego semestru student naprzemiennie będzie uczęszczał w zajęciach na Uczelni i odbywa staż w firmie w cyklu: 3 dni na uczelni, 2 dni w przedsiębiorstwie (II- VI semestru) oraz w sposób ciągły (VII semestr).