KPU w Krośnie dołączyła do International Water Association (IWA)

Misją IWA jest działanie na rzecz świata, w którym zasoby wodne są w sposób właściwy i zrównoważony gospodarowane w celu zaspokojenia potrzeb naszej cywilizacji oraz zapewniania równowagi w ekosystemach.

International Water Association jest organizacją zrzeszającą specjalistów, zajmujących się zawodowo problematyką zasobów wodnych z ponad 140 krajów świata, w tym liczne uniwersytety i organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, jak również największe globalne korporacje prowadzące działalność gospodarczą w sektorze wodnym. IWA opiera swoją działalność na łączeniu wiedzy z różnych dyscyplin i dziedzin nauki, a także przekazywaniu informacji dotyczących najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii wody.

Członkowie IWA mają między innymi dostęp do licznych, tematycznych grup eksperckich (IWA Specialist Group), w których pracach biorą aktywny udział.  Dzięki temu mogą wpływać na rozwój techniki i nauki, jak również na kierunek zmian w zakresie agend i regulacji prawnych dotyczących sektora wodnego na świecie.

Przedstawicielami KPU w Krośnie w IWA zostali:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski (pracownik Zakładu Inżynierii Środowiska KPU w Krośnie),
dr inż. Bernadeta Rajchel (kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska KPU w Krośnie),
dr Dominik Wróbel (pracownik Zakładu Inżynierii Środowiska KPU w Krośnie),
mgr inż. Janusz Fic (Przewodniczący Rady KPU w Krośnie, Prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego),
dr Karol Trojanowicz ((Dyrektor Instytutu Politechnicznego KPU w Krośnie, pracownik Zakładu Inżynierii Środowiska)