KPU w Krośnie blisko uczniów szkół powiatu krośnieńskiego

KPU w Krośnie realizuje swoją misję w zakresie dzielenia się wiedzą i nie powstrzymują nas przed tym trwające ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną.
W dniu 25 listopada odbyło się spotkanie online dla uczniów klas siódmych i ósmej Zespołu Szkół w Zręcinie im. Św. Jana Kantego i im. Św. Jana Pawła II, podczas którego dr Karol Trojanowicz, pracownik Zakładu Inżynierii Środowiska, przekazał wiedzę z zakresu współczesnych problemów ochrony środowiska oraz energetyki. Przedstawiono techniki pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz przykłady sukcesów w produkcji  energii w sposób alternatywny z terenu Krosna i okolic.
Całe spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze pomimo dystansu dzielącego uczestników.

https://spzrecin.edupage.org/news/#