Konkurs na logo Studenckiego Koła Naukowego Anglistów Speak Up!

Studenckie Koło Naukowe Anglistów Speak Up! zaprasza do udziału w konkursie na logo.
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, zarówno studenci i pracownicy Uczelni, jak i osoby spoza środowiska akademickiego.

Praca musi kształtować pozytywny i przyjazny wizerunek Koła Naukowego Anglistów Speak Up! oraz KPU w Krośnie. Logo musi być niepowtarzalne, oryginalne, przyjazne, łatwe do rozpoznania i zapamiętania. Praca musi mieć postać graficzną, w wersji kolorowej w dwóch formatach: PNG/Portable Network Graphics oraz w formacie SVG/Scalable Vector Graphics. Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.
Nagrodami w konkursie są bony do sklepu Empik o łącznej wartości 350 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaakceptowanie przedstawionych zgód i oświadczeń oraz przesłanie projektu. Jedna osoba może złożyć maksymalnie trzy prace.

Zgłoszenia projektów będą przyjmowane do 3 grudnia 2021 roku, wyłącznie drogą elektroniczną na adres konkursyskn@kpu.krosno.pl.