Konkurs „Łap Marzenia – Kierunek Wschód”

Rada Samorządu Studenckiego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej organizuje konkurs geograficzno-historyczny o województwach „ściany wschodniej” pt. „Łap Marzenia – Kierunek Wschód” dla uczniów szkół średnich. Konkurs składa się z trzech etapów:

 • pierwszy etap polega na sprawdzeniu wiedzy Uczestników na temat regionów Polski Wschodniej przy pomocy testu jednokrotnego wyboru,
 • drugi etap konkursu polega na stworzeniu filmiku promującego wybrany przez Organizatorów region, z zastrzeżeniem, iż nagranie powinno trwać maksymalnie 1,5 minuty,
 • trzeci etap (finałowy) polega na zaplanowaniu wycieczki w określonym przez Organizatora regionie.

Dnia 19.04.2021 r. odbył się I etap, który został przeprowadzony w formie testu na platformie Testportal. Przystąpiło do niego aż 17 drużyn ze szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego oraz lubelskiego.

Do kolejnego etapu konkursu „Łap Marzenia – Kierunek Wschód” zakwalifikowały się następujące drużyny:

 • „Rolnicy z Podkarpacia” – Zespół Szkół w Iwoniczu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
 • „Miśki Ryśka” – II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie,
 • „Bezimienni” – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie,
 • „Kresowiacy” – Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • „Platerianki” – II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej,
 • „Bialscy Kadeci” – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • „Podróżniaki” – Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku,
 • „Auguściaki” – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Zakwalifikowanym do następnego etapu serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za zaangażowanie!

Konkurs organizowany jest pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.