Konkurs ‚How will Covid-19 change our lives’ rozstrzygnięty!

SJO organizuje corocznie konkurs języka angielskiego dla studentów naszej Uczelni. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie twórczych uzdolnień oraz zainteresowań studentów w zakresie znajomości języka angielskiego, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz promowanie uzdolnień.
Ze względu na panującą pandemię i związane z tym obostrzenia sanitarne tegoroczny konkurs przebiegł w nowej zmienionej formule. Polegała ona na przygotowaniu krótkiej 2-minutowej prezentacji w języku angielskim, przedstawiającej wizję przyszłości po zakończeniu pandemii COVID-19, z uwzględnieniem zmian w obrębie kierunku będącego przedmiotem studiów.
Poziom znajomości języka angielskiego został oceniony drogą online. Komisja konkursowa wyłoniła 9 laureatów, którzy, jako nagrody ufundowane przez Rektora KPU w Krośnie, otrzymali vouchery uprawniające do udziału w egzaminie Cambridge English i zdobycia certyfikatu. Dodatkowym atutem dla laureatów konkursu jest fakt, że egzamin odbędzie się w murach naszej Uczelni, która pełni funkcję Wewnętrznego Ośrodka Egzaminacyjnego British Council.

Gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczny konkurs odbędzie się zgodnie z regulaminem  wcześniejszych edycji.

Laureaci konkursu:
Elżbieta Tokarska (II Zarządzanie) – voucher na egzamin FCE
Bartłomiej Kalisztan (II Zarządzanie) – voucher na egzamin PET
Gabriela Szczurek (II Zarządzanie) – voucher na egzamin PET
Anna Węgrzyn (II TiR) – voucher na egzamin PET
Patrycja Jedziniak (II Zarządzanie) – voucher na egzamin PET
Adrian Niemiec (I Informatyka) – voucher na egzamin PET
Sabina Papciak (II Pielęgniarstwo) – voucher na egzamin PET
Maciej Wojdyła (II Informatyka) – voucher na egzamin PET
Jadwiga Zima (I Zarządzanie mgr) – voucher na egzamin PET

Nagrody dodatkowe w postaci bonów upominkowych realizowanych w salonach Empik otrzymali:
Krzysztof Śmigiel (I Informatyka)
Wojciech Trybus (I Informatyka)
Michał Orzechowicz (I Informatyka)