Konkurs fotograficzny Hu hu ha Nasza zima rozstrzygnięty

Konkurs fotograficzny Hu hu ha Nasza zima rozstrzygnięty

Jury konkursu w składzie:

  • Franciszek Tereszkiewicz – przewodniczący jury, pomysłodawca konkursu, kanclerz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
  • Tomasz Okoniewski – polski artysta fotografik, uhonorowany licznymi tytułami w zakresie fotografii
  • Tomasz Wajda – miłośnik fotografii, założyciel Kuźni Światła, właściciel Agencji Wydawniczo Fotograficznej GRAFFIA
  • Jacek Wnuk – absolwent fotografii Łódzkiej Szkoły Filmowej, fotograf Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Jury po obejrzeniu wszystkich prac zgłoszonych do konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – bon podarunkowy o wartości 1000 zł

Leszek Nowak za pracę bez tytułu

II nagroda – bon podarunkowy o wartości 700 zł

Krzysztof Miłosz za cykl Nasza zima I i II

III nagroda – bon podarunkowy o wartości 500 zł

Patryk Linkiewicz za pracę bez tytułu

Nagroda Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – bon podarunkowy o wartości 700 zł

Szymon Muszański za pracę bez tytułu

Nagroda Kanclerza Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – bon podarunkowy o wartości 500 zł

Justyna Potemska za pracę bez tytułu

Nagroda Towarzystwa Wspierania Nauki, Oświaty i Kultury na Podkarpaciu  – bon podarunkowy o wartości 500 zł

Jarosław Piasecki za pracę Bajkowy tunel w Szklarach

Wyróżnienie – bon podarunkowy o wartości 200 zł

Mariusz Pietranek za pracę Tsunami

Wyróżnienie – bon podarunkowy o wartości 200 zł

Urszula Frydrych za pracę bez tytułu

Wyróżnienie – bon podarunkowy o wartości 200 zł

Rafał Korban za pracę bez tytułu

 

Jury podkreśliło bardzo duże zainteresowanie konkursem – 374 autorów nadesłało 1045 prac. Jury podkreśla wysoki poziom techniczny i świadomość artystyczną uczestników, którzy zrealizowali zaskakująco wiele tematów fotograficznych związanych z tytułem konkursu. Cennym osiągnięciem uczestników było zamknięcie w kadrach fotograficznych walorów polskiego krajobrazu od Tatr po wybrzeże Bałtyku.

Intencją organizatorów było zwrócenie uwagi na  plastyczne walory otaczającej nas rzeczywistości, przybranej w zimową szatę i barwy oraz zachęcenie uczestników do podjęcia aktywności artystycznej inspirowanej naturą. W konkursie wzięli udział  uczestnicy uprawiający fotografię zawodowo, jak i, co szczególnie cenne, liczni amatorzy, którzy zgłosili wiele prac bardzo interesująco interpretujących konkursową tematykę. Szczególnie w tym  aspekcie, konkurs spełnił oczekiwania organizatorów.

Cenny był udział w konkursie tych osób, którzy swoje fotografie zaprezentowali również w innych konkursach. W tym przypadku jury odstąpiło od przyznania nagród, lecz doceniając poziom warsztatu fotograficznego postanawia przyznać autorowi wyróżnienie.

Jury zachęca wszystkich uczestników konkursu do kontynuowania fotograficznych zainteresowań i wyraża nadzieję, że uczestnicy konkursu równie licznie wezmą udział w kolejnych konkursach fotograficznych.

Laureatom konkursu gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.