Konferencja „Turystyka w czasach pandemii”

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji:
Potrzeby i wyzwania
w zakresie kształcenia kadr dla turystyki
Turystyka w czasach pandemii

zorganizowanej przez Zakład Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, która – w trybie zdalnym – odbędzie się w środę 24 marca 2021 roku, w godz. 10.00-11.30
(szczegółowy program w załączeniu).
Poniżej link  do spotkania na platformie zoom:

https://us02web.zoom.us/j/85366458614?pwd=b3l3NlNrc2dlcUlvTm1OQXMxOGt6QT09

Meeting ID: 853 6645 8614
Passcode: 185653

Celem Konferencji, która w naszej Uczelni odbywa się już po raz drugi, adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół średnich, będzie przede wszystkim zwrócenie uwagi na potencjał turystyczny Polski południowo-wschodniej i wynikające stąd oczywiste potrzeby regionu w zakresie kształcenia kadr dla branży turystycznej, jak również wyzwania i problemy z jakimi branża turystyczna mierzyć się musi podczas pandemii.

W toku Konferencji, która stanie się również znakomitą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej naszej Uczelni, Zakład Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, posiadający już 20-letnie doświadczenie w kształceniu dla potrzeb turystyki, będzie chciał zwrócić uwagę na znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej oraz wykazać dlaczego kierunek Turystyka i rekreacja – adresowany do młodych i kreatywnych osób – mimo przejściowych kłopotów branży turystycznej, spowodowanej pandemią, warto studiować w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Chęć udziału w Konferencji prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:

piotr.lopatkiewicz@kpu.krosno.pl

tel. +48 691-503-393

W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy Szkoły, nazwiska Nauczyciela reprezentującego Szkołę oraz przede wszystkim przybliżonej liczby zainteresowanych uczestników (uczniów), która zamierza wziąć udział w spotkaniu. Ze względu na ograniczone możliwości platformy zoom (maks. 300 osób) o możliwości udziału w Konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.