V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

KOMUNIKAT I

V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca

 Krosno, 10 czerwca 2021 r.

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić studentów Państwa Uczelni do aktywnego uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych: Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Celem organizowanej konferencji będzie w głównej mierze wymiana wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas wielostronnych badań prowadzonych przez studentów w różnych dziedzinach nauki, jak również kreowanie inicjatyw w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań mających na celu wsparcie gospodarki i przemysłu. Mam nadzieję, że konferencja stworzy znakomitą płaszczyznę rozwoju naukowych pasji studentów, stanie się również doskonałą okazją wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania umiejętności relacjonowania wyników prowadzonych przez nich badań.

Gorąco zapraszam Państwa do czynnego uczestnictwa w Konferencji, podzielenia się swymi doświadczeniami oraz rezultatami własnych badań naukowych.

Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU
Przewodniczący Komitetu Naukowego

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący
Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Prof. dr hab. Iwona Wawer
Prof. dr hab. Kazimierz Szmyd
Prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
Dr hab. Władysław Chłopicki, prof. KPU
Dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU
Dr hab. Kazimierz Sikora, prof. KPU
Dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. KPU
Dr hab. Emilian Zadarko, prof. KPU
Dr hab. Danuta Zarzycka, prof. KPU
Dr inż. Małgorzata Górka
Dr inż. Barbara Krochmal – Marczak
Dr inż. Bernadeta Rajchel
Dr inż. Karol Trojanowicz
Dr inż. Bartosz Trybus
Dr inż. Piotr Wais
Dr Renata Dziubaszewska
Dr Bartosz Gołąbek
Dr Krzysztof Frączek
Dr Agnieszka Woźniak

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 Przewodniczący
Dr Renata Dziubaszewska

Zastępca
Dr inż. Małgorzata Górka

Pełnomocnik zastępcy:
Mgr Dawid Makowicz

Członkowie
Dr inż. Marek Gransicki
Dr inż. Agnieszka Kubacka
Dr inż. Barbara Krochmal – Marczak
Dr inż. Marta Pisarek
Dr Wojciech Gruchała
Dr Liliana Mierzwińska
Dr Edyta Kwilosz
Dr Anna Łętkowska
Dr Krystyna Szayna-Dec 
Dr Małgorzata Wójcik 
Mgr inż. Tomasz Kosztyła
Mgr inż. Krzysztof Ochałek
Mgr Małgorzata Dziura
Studenci:
Gabriela Gerlach
Wojciech Heret
Klaudia Jagieła
Patryk Kiełbasa
Jakub Kluska
Patryk Kotyla
Oliwia Krasoń
Paulina Maślanka
Aneta Szymańska
Aleksandra Sienkowska
Natalia Zajdel

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • Data konferencji: 10 czerwca 2021 r.
 • Miejsce obrad: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, konferencja odbędzie się online na platformie Zoom
 • Termin rejestracji na konferencję: 31 maja 2021 r., link do formularza zgłoszeniowego: https://kpu.krosno.pl/V-Ogolnopolska-Konferencja-Studenckich-Kol-Naukowych
 • Forma prezentacji: referat (prezentacja multimedialna), czas wystąpienia ok. 15 min.
 • Termin przesyłania streszczenia i prezentacji: 31 maja 2021 r., streszczenia i prezentację należy przesyłać na adres: e-mail: skn@kpu.krosno.pl
 • Pytania prosimy kierować na adres: skn@kpu.krosno.pl lub telefonicznie:
  Dr Renata Dziubaszewska, tel: 697 002 996
  Mgr Dawid Makowicz, tel: 511 914 988
  Biuro Prorektora ds. rozwoju, tel. 13 43 755 26
PLANOWANY PROGRAM KONFERENCJI*

9.00 – 9.15       Połączenie online uczestników konferencji
9.15 – 9.30       Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji – Rektor  Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
9.30. – 12.30    Sesja I
12.30 – 12.45    Przerwa
12.45 – 14.30    Sesja II
14.30 Zakończenie konferencji

*Program może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych prac.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Po konferencji planowane jest wydanie recenzowanej monografii. Zainteresowanych publikacją czynnych uczestników konferencji prosimy o przesłanie w terminie do 15 lipca 2021 r. artykułu zgodnego z wymogami edytorskimi i wniesienie opłaty w wysokości 150 zł (opłata nie dotyczy studentów KPU w Krośnie).

Artykuł należy przesłać na adres: konferencja.skn@kpu.krosno.pl

Planowany termin wydania monografii pokonferencyjnej to grudzień 2021.

Wymogi redakcyjne dotyczące publikacji zostaną zamieszczone na stronie
https://kpu.krosno.pl/konferencja-skn/

Numer konta, na który należy wnieść opłatę za publikację:

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Rynek 1, 38-400 Krosno
Bank PEKAO S.A. o/Krosno
Numer rachunku bankowego: 39 1240 2311 1111 0010 5453 8749

W temacie należy wpisać: V Konferencja SKN 2021 oraz imię i nazwisko uczestnika

WYMOGI EDYTORSKIE STRESZCZENIA

Tekst powinien być przygotowany w edytorze Microsoft Word w języku polskim. Maksymalna objętość – 250 słów (do jednej strony A4). Układ treści powinien zawierać: tytuł doniesienia, imię i nazwisko autora (autorów), instytucja (pełna nazwa), imię i nazwisko opiekuna naukowego. Tekst streszczenia należy opracować według schematu:

 • wprowadzenie
 • cel pracy
 • materiał i metody
 • wyniki, wnioski
 • słowa kluczowe
 • informacja o źródłach finansowania

Tytuł doniesienia wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 14 p., styl pogrubiony. Autor/ autorzy – tekst wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl kursywa. Instytucja i opiekun naukowy – czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl normalny.

Tekst treści streszczenia wyjustowany z włączoną opcją automatycznego dzielenia wyrazów, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., pojedynczy odstęp między wierszami w akapicie; marginesy 2,5 cm; tytuły rozdziałów wyróżnione kursywą. Nie umieszczać tabel i wykresów.