Konferencja pn. Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926).

Już w dniach 2-3 czerwca w Kampusie Politechnicznym Karpackiej Państwowej Uczelni Krosno przy ul. Dmochowskiego 12 odbędzie się konferencja pn. Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926).

W pierwszym dniu organizowanego wydarzenia nasi studenci będą mieli możliwość zaprezentowania referatów związanych z osobą oraz twórczością techniczną Jana Szczepanika, a także innowacyjnymi rozwiązaniami w technologii i żywności.

Drugi dzień konferencji rozpocznie się od sesji plenarnej, którą otworzy gość specjalny – prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz prelekcją pt. Jan Szczepanik – krośnieński diament, który Kraków przekształcił w bezcenny brylant. Pan Profesor w swoim wystąpieniu przedstawi Kraków jako ”okno” do Europy i miejsce, z którego pierwsze wynalazki Jana Szczepanika powędrowały w świat. „To Ziemia Krośnieńska zrodziła bezcenny diament talentu Jana Szczepanika, ale to Kraków oszlifował ten diament i pokazał go światu jako zachwycający  brylant”.

W programie konferencji znajdują się wystąpienia Sesji plenarnej, Sesji pracowników KPU Krosno: Symbioza nauki i techniki w pracach badawczych oraz Sesji Przedsiębiorców: Innowacyjne firmy regionu.

150. Rocznica urodzin Jana Szczepaniaka jest doskonałą okazją do przybliżenia jego postaci, działalności, a także popularyzacji nauki i innowacji wśród społeczności naszego regionu. Jan Szczepanik nazywany był galicyjskim geniuszem, polskim Da Vinci i Edisonem. Każda dziedzina, którą się zajmował, przechodziła technologiczną rewolucję i owocowała rozwiązaniami wyprzedzającymi dziesięciolecia. Był autorem wielu wynalazków z dziedziny barwnego tkactwa, techniki filmowej oraz fotograficznej.

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krosna.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.

Program konferencji.

Grafika promująca wydarzenia związane z osobą Jana Szczepanika