Materiały konferencyjne

Z myślą o uczestnikach Konferencji prezentujących swoje referaty podczas sesji Symbioza nauki i techniki w pracach badawczych, sesji Pasja i nauka drogą do sukcesu oraz sesji posterowej zamieszczamy poniżej szablony do przygotowania wystąpień:

Szablony dla uczestników sesji Symbioza nauki i techniki w pracach badawczych:

Szablony dla uczestników sesji Pasja i nauka drogą do sukcesu: