Komunikat Rektora w sprawie uczestnictwa pracowników i studentów w XXII Krośnieńskich Juwenaliach

W związku z organizowanymi w dniach 1-3 czerwca 2022 roku XXII Krośnieńskimi Juwenaliami w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zobowiązuję pracowników i studentów do uczestnictwa w uroczystościach juwenaliowych zgodnie z poniższymi wytycznymi.

  1. W dniu 31 maja br. od godz. 15.00. uczestnicy i kibice X Biegu Sokoła im. dra Stanisława Rabiasza są zwolnieni z zajęć.
  2. W dniu 1 czerwca br. zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramami zajęć. Od godziny 14.00 studenci i pracownicy uczestniczą w uroczystościach juwenaliowych.
  3. W dniu 2 czerwca br. zajęcia odbywają się do godziny 17.00 zgodnie z harmonogramami zajęć.
  4. W dniach 2-3 czerwca br. prelegenci i uczestnicy konferencji Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika są zwolnieni z zajęć dydaktycznych.
  5. W dniu 3 czerwca br. zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramami zajęć. Studenci biorący udział w rozgrywkach sportowych oraz studenci kibicujący są zwolnieni z zajęć.

Do udziału w wydarzeniach juwenaliowych zachęcamy również studentów i pracowników, którzy w powyższych terminach nie mają zajęć dydaktycznych.

Osoby zaangażowane w organizację X Biegu Sokoła, Juwenaliów i konferencji są zwolnione z zajęć dydaktycznych.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor