Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Zakładów
Pracownicy i Studenci
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

  1. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zalecam aby zajęcia w terminie do 25.04.2021 r. realizować w formie zdalnej. W bezpośrednim kontakcie mogą być realizowane jedynie zajęcia praktyczne i praktyki na kierunku Pielęgniarstwo, a na innych kierunkach po uzyskaniu akceptacji prorektora ds. studiów.
  2. W formie tradycyjnej mogą być realizowane badania oraz zajęcia pracowni dyplomowych na ostatnim semestrze studiów.
  3. Praktyki zawodowe mogą być realizowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, o ile umożliwia to podmiot, w którym jest ona odbywana.
  4. W trakcie zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w sposób szczególny należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.
  5. Przypominam, że w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 poprawkowa sesja egzaminacyjna trwa od 3-15 lipca br.
  6. Dopuszcza się wydłużenie terminu zaliczenia praktyk studenckich do 30 września br.
  7. Student, który do dnia zakończenia sesji poprawkowej (15 lipca) nie uzyskał wszystkich egzaminów i zaliczeń (z wyjątkiem praktyki studenckiej) traci prawo do otrzymania stypendium Rektora, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor