Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Przedłuża się do dnia 6 grudnia 2020 roku obowiązywanie wytycznych dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych zawartych w Komunikacie nr 4/20 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 5 listopada 2020 roku.

Realizacja zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach, formach studiów i kursach będzie odbywała się w formie zdalnej.

Na wniosek kierownika jednostki, dopuszcza się na zasadzie wyjątku, organizację zajęć  dydaktycznych oraz realizację badań do prac dyplomowych w trybie tradycyjnym, po uzyskaniu zgody Prorektora ds. studiów i na warunkach przez niego ustalonych.

            dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU

Rektor