Komunikat Rektora KPU w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Zakładów
Pracownicy i Studenci
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) informuję, że od nowego roku akademickiego 2021/2022 w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przewiduje się powrót do realizacji kształcenia w siedzibie Uczelni. Zalecam realizację wykładów, w których uczestniczy powyżej 30 osób, w trybie hybrydowym.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w trybie tradycyjnym jako podstawowym na Uczelni. Zajęcia na studiach niestacjonarnych oraz stacjonarnych 26+ realizowane są w trybie tradycyjnym na Uczelni, a wybrane wykłady w trybie hybrydowym.

Informuję, że zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października br. Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 7 października br.

Jednocześnie w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących ograniczających funkcjonowanie Uczelni możliwe jest przywrócenie kształcenia w trybie hybrydowym.

Informujemy także, że legitymacje studenckie pozostają ważne – bez konieczności przedłużania ich ważności – do dnia 14 października 2021 r.

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor