Komunikat nr 2/20 Kanclerza PWSZ w Krośnie

Komunikat nr 2/20 Kanclerza PWSZ w Krośnie z dnia 13 marca 2020 roku dotyczący studentów zakwaterowanych w Domach Studenta w związku z zaleceniami Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki