Komunikat Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przy ZG LOP

Uczniowie i Opiekunowie Uczniów biorących udział w etapie okręgowym XXXVI edycji OWE

W załączniku zamieszczono informacje dotyczące tematów pracy badawczej, sposobów jej realizacji i terminu odesłania do wojewódzkiego komitetu OWE.

Autorzy najlepszych 7 prac z każdego województwa staną się jego reprezentacją na finale centralnym w dniach 4-5 czerwca 2021 r. (finał on-line).