Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju KPU w Krośnie

Zastępca Komitetu Organizacyjnego – dr Karol Trojanowicz

Sekretarz konferencji – mgr Sylwia Maciejowska-Gunia

Członkowie komitetu Organizacyjnego: