Zebranie SKN Ekonomistów i SKN Towaroznawców

Sprawozdanie
22.10.2021 roku odbyło się zebranie SKN Ekonomistów i SKN Towaroznawców.
Na spotkaniu podsumowano wydarzenia, akcje i badania w jakich brali udział członkowie koła w roku akademickim 2020/2021 (a było ich dużo).
Najbardziej aktywnych naukowo studentów wyróżniono i nagrodzono. Sponsorem nagród była Huta Szkła Artystycznego „ZORZA”.
Powitano nowych członków koła oraz przedstawiono i omówiono propozycje wydarzeń, akcji, badań, warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych na rok akademicki 2021/2022.
Plany są ambitne, bardzo ciekawe, co w przyszłości na pewno przełoży się na wartościowe badania, artykuły i rozwój studenckich zainteresowań.
Wybrano/zaktualizowano również nowy skład Zarządy Koła Ekonomistów.
• Prezesem został Bartłomiej Bielawa
• Z-ca prezesa: Karolina Wypasek
• Sekretarz: Kamil Bałoń

Ustalono kolejny termin spotkania.